Tập ảnh : 2017-05-28 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HCM CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NK 2017-2019

164