Thứ tư, 27/1/2016, 0:0
Lượt đọc: 214

Happy Lunar New Year!

 

KÍNH CHÚC:

Toàn thể Cán bộ - Giáo viên và Nhân viên nhà trường,

Quý Cha Mẹ học sinh và các em học sinh

NĂM MỚI NHIỀU SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC và THÀNH ĐẠT

 

Nguyễn Văn Hiệp

87