TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.
Thứ bảy, 17/1/2015, 0:0
Lượt đọc: 771

Đại hội Chi Đoàn Giáo viên nhiệm kỳ 2015-2017

Ngày 08/01/2015 Chi Đoàn Giáo viên trường THPT Hiệp Bình đã tổ chức Đại hội chi đoàn Giáo viên nhiệm kì 2015- 2017. Kết quả 03 Đồng chí trúng cử Ban chấp hành Chi Đoàn nhiệm kì mới là: - Đ/c Lương Hồng Phúc – Bí thư – Tái nhiệm - Đ/c Nguyễn Thị Tố Như - Đ/c Trương Thị Thu Thủy

Ngày 08/01/2015 Chi Đoàn Giáo viên trường THPT Hiệp Bình đã tổ chức Đại hội chi đoàn Giáo viên nhiệm kì 2015- 2017. Kết quả 03 Đồng chí trúng cử Ban chấp hành Chi Đoàn nhiệm kì mới là:

- Đ/c Lương Hồng Phúc – Bí thư – Tái nhiệm

- Đ/c Nguyễn Thị Tố Như

- Đ/c Trương Thị Thu Thủy

Một số hình ảnh đại hội:

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163