Tập ảnh : CHUNG KẾT ÁO DÀI HỌC SINH THPT HIỆP BÌNH 2020.

87