TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.

Có 47 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư sửa đổi, một số điều qui chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm 2021. SỐ 05/2021TT-/BGDĐTCv của bộ giáo dụcQuản trị viên24-04-2021
2 Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020.

(Tải File đính kèm)

SỐ:09/2020/TT-BGDĐTCv của bộ giáo dụcQuản trị viên23-04-2021
3 Hướng dẫn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021..

(Tải File đính kèm)

SỐ:1318 /BGDDT-QLCLCv của bộ giáo dụcQuản trị viên23-04-2021
4 Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong trường học.

(Tải File đính kèm)

5210/BGDĐT-GDTCCv của bộ giáo dụcQuản trị viên03-12-2020
5 THÔNG TƯ 26/2020/TT-BGD ĐT về sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học.

(Tải File đính kèm)

26/2020/TT-BGD ĐTCv của bộ giáo dục 07-09-2020
6 CV số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD v/v hướng dẫn thực hiện TT số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

4530/BGDĐT-NGCBQLGDCv của bộ giáo dục 04-05-2019
7 CV số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD v/v hướng dẫn thực hiện thông tư số 14/2018/TTGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

4529/BGDĐT-NGCBQLGDCv của bộ giáo dục 04-05-2019
8 TT số 14/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

14/2018/TT-BGDĐTCv của bộ giáo dục 04-05-2019
9 TT số 20/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

20/2018/TT-BGDĐTCv của bộ giáo dục 04-05-2019
10 CV 1209/BGDĐT-QLCL V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019

(Tải File đính kèm)

1209/BGDĐT-QLCLCv của bộ giáo dục 09-04-2019
11 TT 03/2019/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế thi THPT QG và xét công nhận TNTHPT (ban hành kèm theo TT 04/2017/TT-BGDĐT)

(Tải File đính kèm)

03/2019/TT-BGDĐTCv của bộ giáo dục 31-03-2019
12 CV 796/BGDĐT-GDĐH V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019

(Tải File đính kèm)

796/BGDĐT-GDĐHCv của bộ giáo dục 31-03-2019
13 CV 1209/BGDĐT-QLCL v/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPTQG và xét công nhận TNTHPT năm 2019

(Tải File đính kèm)

1209/BGDĐT-QLCLCv của bộ giáo dục 29-03-2019
14 CV 5932/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông và mẫu cv đăng kí đánh giá ngoài

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

5932/BGDĐT-QLCLCv của bộ giáo dục 18-02-2019
15 CV 4612/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm 2017-2018

(Tải File đính kèm)

4612/BGDĐT-GDTrHCv của bộ giáo dục 03-10-2018
1234

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích