Có 47 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư sửa đổi, một số điều qui chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm 2021. SỐ 05/2021TT-/BGDĐTCv của bộ giáo dụcQuản trị viên24-04-2021
2 Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1thong-tu-tt-09_234202116210.pdf
SỐ:09/2020/TT-BGDĐTCv của bộ giáo dụcQuản trị viên23-04-2021
3 Hướng dẫn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021..
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1318bgddtqlcl_2342021155159.pdf
SỐ:1318 /BGDDT-QLCLCv của bộ giáo dụcQuản trị viên23-04-2021
4 Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong trường học.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedu2020125210bgddtgdtc131220209_3122020111020.pdf
5210/BGDĐT-GDTCCv của bộ giáo dụcQuản trị viên03-12-2020
5 THÔNG TƯ 26/2020/TT-BGD ĐT về sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ttsuadoitt5879202010_79202012.pdf
26/2020/TT-BGD ĐTCv của bộ giáo dục 07-09-2020
6 CV số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD v/v hướng dẫn thực hiện TT số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4530bgddtngcbqlgd_45201916.pdf
4530/BGDĐT-NGCBQLGDCv của bộ giáo dục 04-05-2019
7 CV số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD v/v hướng dẫn thực hiện thông tư số 14/2018/TTGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4529bgddtngcbqlgd_45201915.pdf
4529/BGDĐT-NGCBQLGDCv của bộ giáo dục 04-05-2019
8 TT số 14/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt_14_2018tt-bgddt_45201912.doc
14/2018/TT-BGDĐTCv của bộ giáo dục 04-05-2019
9 TT số 20/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt20-2018-bgddtqchuannngvcsgdpt_45201912.doc
20/2018/TT-BGDĐTCv của bộ giáo dục 04-05-2019
10 CV 1209/BGDĐT-QLCL V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 15548133809412732019cv1209hd_thi_2019_94201919.doc
1209/BGDĐT-QLCLCv của bộ giáo dục 09-04-2019
11 TT 03/2019/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế thi THPT QG và xét công nhận TNTHPT (ban hành kèm theo TT 04/2017/TT-BGDĐT)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 032019_313201919.pdf
03/2019/TT-BGDĐTCv của bộ giáo dục 31-03-2019
12 CV 796/BGDĐT-GDĐH V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_796_huong_dan_quy_che_ts_2019_293201914.doc
796/BGDĐT-GDĐHCv của bộ giáo dục 31-03-2019
13 CV 1209/BGDĐT-QLCL v/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPTQG và xét công nhận TNTHPT năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2732019cv1209hd_thi_2019_293201914.doc
1209/BGDĐT-QLCLCv của bộ giáo dục 29-03-2019
14 CV 5932/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông và mẫu cv đăng kí đánh giá ngoài
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedukhaothiattachments20192cv5932tudanhgiadanhgiangoaiphothong142201915_182201921.doc
File thứ 2: datahcmedukhaothiattachments20192congvandkydgn142201915_182201921.doc
5932/BGDĐT-QLCLCv của bộ giáo dục 18-02-2019
15 CV 4612/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedu-gdtrunghoc-attachments2017104612bgddt-gdtrh810201713_310201815.pdf
4612/BGDĐT-GDTrHCv của bộ giáo dục 03-10-2018
1234
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆP BÌNH
Địa chỉ: Số 63 đường Hiệp Bình, KP6, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37273765 (Văn thư - Tổng đài); (028) 62781065 (Bảo vệ); (028) 62781085 (Giám thị)
Email: c3hiepbinh.tphcm@moet.edu.vn