Thứ sáu, 8/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 1075

Nội dung ôn tập và Ma trận đề môn Hóa HK1 NH 2017-2018

Nội dung ôn tập và ma trận đề của 3 khối 10, 11, 12 môn Hóa HK1 NH 2017-2018

NỘI DUNG ÔN TẬP HK I – HÓA 10

(Năm học 2017 - 2018)

Kiểm tra từ Nguyên tử đến Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử

 

 • Dạng 1:

  Cho Z hay cho ký hiệu nguyên tố, yêu cầu tìm cấu hình electron của nguyên tử hay của ion

 • Dạng 2 :

  Cho cấu hình electron của nguyên tử hay của ion, yêu cầu tìm vị trí của nguyên tố trong Bảng tuần hoàn

 • Dạng 3:

  Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau

 • Dạng 4 :

  Cân bằng phản ứng hóa học theo phương pháp thăng bằng electron

 • Dạng 5 :

  Toán xác định tên kim loại có xảy ra phản ứng hóa học

 • Dạng 6 :

    Toán xác định tên 2 nguyên tố liên tiếp trong bảng tuần hoàn

 

NỘI DUNG ÔN TẬP HK I – HÓA 11

(Năm học 2017 - 2018)

Kiểm tra từ Sự điện li đến Ankan

 

 • Dạng 1:

  Hoàn thành chuỗi phản ứng hay viết phản ứng xảy ra khi cho các chất phản ứng với nhau (trọng tâm là hóa tính của các chất chứa các nguyên tố N, C, Ankan)

 • Dạng 2:

  Giải thích, chứng minh

 • Dạng 3 :

  Toán tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ

 • Dạng 4 :

  Xác định muối tạo thành khi cho CO2 hay H3PO4 vào dung dịch bazơ

 • Dạng 5:

  Viết đồng phân, gọi tên

 • Dạng 6 :

Toán nhiệt phân muối nitrat

 

NỘI DUNG ÔN TẬP HK I – HÓA 12

(Năm học 2017 - 2018)

Kiểm tra từ este đến điều chế kim loại

 

 

 1. Ôn tập từ bài ESTE đến hết bài ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.
 2. Đề thi dưới dạng trắc nghiệm 4 đáp án. Học sinh làm trong 50 phút
 3. Số câu trắc nghiệm là 24 câu (6 điểm)
 4. Số câu tự luận là 08 câu (4 điểm)

 

  MA TRẬN ĐỀ - THI HKI – NĂM HỌC 2017-2018

MÔN : HÓA 12 – thời gian 50 phút

Kiểm tra từ este đến điều chế kim loại

(24 câu trắc nghiệm)

 

STT

NỘI DUNG

MỨC ĐỘ

TỔNG

Câu

BIẾT

HIỂU

VẬN DỤNG THẤP

VẬN DỤNG CAO

1

Este, chất béo

1

1

 

 

2

2

Cacbohidrat

1

1

 

 

2

3

Amin, anilin

 

1

1

 

2

4

Amino axit

1

 

 

1

2

5

Peptit - protein

 

1

1

 

2

6

Polime

1

 

 

1

2

7

Vị trí, cấu tạo kim loại

1

1

1

 

3

8

Tính chất kim loại

1

1

 

1

3

9

Dãy điện hóa

1

1

1

 

3

10

Ăn mòn kim loại, điều chế kim loại

1

1

 

1

3

TỔNG câu

8

8

4

4

24

 

 (08 câu tự luận )

Kiểm tra từ este đến điều chế kim loại

 

STT

NỘI DUNG

MỨC ĐỘ

TỔNG

Câu

BIẾT

HIỂU

VẬN DỤNG THẤP

VẬN DỤNG CAO

1

Este, chất béo

1

 

 

 

1

2

Cacbohidrat

3

Amin, anilin

1

 

1

 

2

4

Amino axit

5

Peptit - protein

6

Polime

 

1

 

 

1

7

Vị trí, cấu tạo kim loại

 

 

1

 

1

8

Tính chất kim loại

9

Dãy điện hóa

1

 

 

 

1

10

Ăn mòn kim loại, điều chế kim loại

 

1

 

1

2

TỔNG câu

3

2

2

1

8

 

  MA TRẬN ĐỀ - THI HKI – NĂM HỌC 2017-2018

MÔN : HÓA 11

(Tự luận -Thời gian 45 phút)

Kiểm tra từ Sự điện li đến Ankan

 

STT

NỘI DUNG

MỨC ĐỘ

TỔNG

điểm

BIẾT

HIỂU

VẬN DỤNG THẤP

VẬN DỤNG CAO

1

Viết phản ứng về N, C, Ankan

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

Chứng minh, giải thích

 

0,5

0,5

 

1

3

Viết đồng phân, gọi tên

0,5

0,5

0,5

0,5

2

4

Toán về xác định muối sinh ra

1

0,5

 

0,5

2

5

Toán về tìm CTPT chch

0,5

0,5

0,5

 

1,5

6

Toán về nhiệt phân muối nitrat

0,5

0,5

 

0,5

1,5

TỔNG điểm

3

3

2

2

10

 

  MA TRẬN ĐỀ - THI HKI – NĂM HỌC 2017-2018

MÔN : HÓA 10

( Tự luận - Thời gian 45 phút)

Kiểm tra từ Nguyên tử đến Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử

 

STT

NỘI DUNG

MỨC ĐỘ

TỔNG

điểm

BIẾT

HIỂU

VẬN DỤNG THẤP

VẬN DỤNG CAO

1

Viết cấu hình electron của nguyên tố nhóm A

 

0,5

 

0,5

1

2

Xác định vị trí nguyên tố trong Bảng tuần hoàn

 

0,5

 

0,5

1

3

Viết công thức electron, CTCT

0,5

0,5

0,5

 

1,5

4

Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử

1,5

0,5

0,5

0,5

3

5

Xác định tên kim loại có pứ

0,5

0,5

0,5

0,5

2

6

Xác định tên 2 nguyên tố liên tiếp trong BTH

0,5

0,5

0,5

 

1,5

TỔNG câu/điểm

3

3

2

2

10

 

Tin cùng chuyên mục

87