TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.
Thứ tư, 28/7/2021, 10:53
Lượt đọc: 209

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT, XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2021.

Kết quả thi, xét tuyển sinh thành tích cao.