TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.
Thứ sáu, 9/1/2015, 0:0
Lượt đọc: 629

Kết quả thẩm định sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố Năm học 2013-2014

Ngày 25 tháng 12 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 1970/QĐ-GDĐT-VP về việc Công nhận kết quả thẩm định sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố Năm học 2013 - 2014. Theo đó 4 trong 15 đề tài sáng kiến kinh nghiệm của 4 Thầy Cô được Hội đồng Khoa học nhà trường đánh giá cao và chuyển về HĐKH Sở GD&ĐT đánh giá thẩm định để công nhận SKKN cấp ngành,kết quả 3 đề tài được đánh giá KHÁ và 1 đề tài ĐẠT yêu cầu.

          - Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo của nhà trường, phong trào thi đua nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được quan tâm, đầu tư ngày càng cao. Kế hoạch NCKH được xây dựng từ đầu năm học, với sự phối hợp đầy đủ trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường và tổ chức Công đoàn; năm học 2013 - 2014 có 15 đề tài SKKN được thực hiện với yêu cầu ngang tầm đề tài NCKH SPƯD.
          - Kết quả đánh giá của Hội đồng Khoa học nhà trường là 15 đề tài đều đạt, trong đó có 4 đề tài được nghiên cứu công phu, chất lượng tốt, kết quả nghiên cứu có thể áp dụng sâu rộng. Hội đồng đã chuyển về Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh đánh giá thẩm định.
          - Đề tài "Công tác phát triển đội ngũ trường THPT Hiệp Bình" của Cô Võ Thị Bình Minh; đề tài "Một số phương pháp giáo dục học sinh chậm tiến bộ trong môn Toán khối lớp 12 tại trường THPT Hiệp Bình " của Thạc sỹ Huỳnh Thị Bình; đề tài "Giáo dục và cảm hóa học sinh cá biệt trường THPT Hiệp Bình" của Thạc sỹ Đặng Thị Đăng Phương được đánh giá thẩm định cấp ngành đạt loại KHÁ và đề tài "Một số phương pháp thuyết trình trong quá trình học môn Ngữ văn tại trường THPT Hiệp Bình" của Cô Nguyễn Thị Cam được đánh giá ĐẠT yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục

164