TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.
Cập nhật : 15:51 Thứ năm, 20/5/2021
Lượt đọc: 36

Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước lần 5, năm 2020

Số/Ký hiệu: Số: 59 /QĐ-THPTHB.
Ngày ban hành: 23/9/2020
Ngày có hiệu lực: 23/9/2020
Người ký: Lê Thị Ngọc Anh
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: l50001_2052021155238.pdf
Nội dung:

86