TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.

Có 8 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước lần 5, năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: l50001_2052021155238.pdf
Số: 59 /QĐ-THPTHB.NH 2020-2021Quản trị viên20-05-2021
2 Kế hoạch dạy học trực tuyến, Kế hoạch ôn thi kiểm tra lại năm học 2020-2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 73kh-on-tap-va-kiem-tra-lai_175202110551.pdf
File thứ 2: 74kh-day-hoc-online-khoi-1011_175202110551.pdf
Số: 74/KH-HB, 73/KH-THPTHB.NH 2020-2021Quản trị viên17-05-2021
3 Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-tuyen-sinh-vao-lop-10_17520219560.pdf
 NH 2020-2021Quản trị viên17-05-2021
4 Công khai thông tin cơ sở vật chất, theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo .
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thpt-hiep-binh-mau-csvc_185202172714.pdf
 NH 2020-2021Quản trị viên17-05-2021
5 Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2020 – 2021, theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và Đào tao.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thpt-hiep-binhcamketchatluonggiaoducnamhoc2020-2021_175202185022.pdf
 NH 2020-2021Quản trị viên17-05-2021
6 Thống kê giáo viên theo môn dạy.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tkgiaovientheomonday_1452021224724.xlsx
 NH 2020-2021Quản trị viên14-05-2021
7 Bảng thống kê nhân sự theo trình độ đào tạo năm học.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tknhansutheotrinhdodaotao_145202122462.xlsx
 NH 2020-2021Quản trị viên14-05-2021
8 THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020-2021, theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tkdoingucbqlgvnv_1452021223926.xlsx
 NH 2020-2021Quản trị viên14-05-2021

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích