TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.
Cập nhật : 17:56 Thứ ba, 25/1/2022
Lượt đọc: 9

Quyết định về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022 của trường THPT Hiệp Bình

Số/Ký hiệu: 08/QĐ-THPTHB
Ngày ban hành: 19/1/2022
Ngày có hiệu lực: 19/1/2022
Người ký: Lê Thị Ngọc Anh
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: cong-khai-du-toan_2512022175918.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164