TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.

Có 11 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc công nhận Trường THPT Hiệp Bình đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1.

(Tải File đính kèm)

1574-101/QĐ-SGDĐTNH 2021-2022Quản trị viên09-05-2022
2 Quyết định về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022 của trường THPT Hiệp Bình

(Tải File đính kèm)

08/QĐ-THPTHBNH 2021-2022 25-01-2022
3 Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THPT Hiệp Bình, năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 NH 2021-2022Quản trị viên11-10-2021
4 Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021 – 2022

(Tải File đính kèm)

 NH 2021-2022Quản trị viên11-10-2021
5 Thống kê nhân sự theo trình độ đào tạo năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 NH 2021-2022Quản trị viên11-10-2021
6 Thống kê giáo viên theo môn dạy năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 NH 2021-2022Quản trị viên11-10-2021
7 Thống kê đội ngũ cbql, giáo viên, nhân viên năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 NH 2021-2022Quản trị viên11-10-2021
8 Quyết định (V/v Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2021 của trường THPT Hiệp Bình) lần 4

(Tải File đính kèm)

113/QĐ-THPT HBNH 2021-2022Quản trị viên30-09-2021
9 Quyết định (V/v Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2021 của trường THPT Hiệp Bình) lần 3

(Tải File đính kèm)

105/QĐ-THPT HBNH 2021-2022Quản trị viên30-09-2021
10 Quyết định (V/v Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2021 của trường THPT Hiệp Bình) lần 2

(Tải File đính kèm)

55/QĐ-THPT HBNH 2021-2022Quản trị viên30-09-2021
11 Quyết định (V/v Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường THPT Hiệp Bình) lần 1

(Tải File đính kèm)

05/QĐ-THPT HBNH 2021-2022Quản trị viên30-09-2021