TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.

Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THPT Hiệp Bình, năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thpt-hiep-binh-mau-csvc2021-2022_11102021172352.doc
 NH 2021-2022Quản trị viên11-10-2021
2 Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021 – 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thpt-hiep-binhcamketchatluonggiaoducnamhoc2021-2022_11102021162923.doc
 NH 2021-2022Quản trị viên11-10-2021
3 Thống kê nhân sự theo trình độ đào tạo năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tknhansutheotrinhdodaotao2021-2022_11102021162628.xlsx
 NH 2021-2022Quản trị viên11-10-2021
4 Thống kê giáo viên theo môn dạy năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tkgiaovientheomonday2021-2022_11102021162513.xlsx
 NH 2021-2022Quản trị viên11-10-2021
5 Thống kê đội ngũ cbql, giáo viên, nhân viên năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tkdoingucbqlgvnv2021-2022_11102021162345.xlsx
 NH 2021-2022Quản trị viên11-10-2021
6 Quyết định (V/v Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2021 của trường THPT Hiệp Bình) lần 4
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-lan-4_3092021161323.pdf
113/QĐ-THPT HBNH 2021-2022Quản trị viên30-09-2021
7 Quyết định (V/v Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2021 của trường THPT Hiệp Bình) lần 3
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-l3_3092021161049.pdf
105/QĐ-THPT HBNH 2021-2022Quản trị viên30-09-2021
8 Quyết định (V/v Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2021 của trường THPT Hiệp Bình) lần 2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-lan-2_309202116738.pdf
55/QĐ-THPT HBNH 2021-2022Quản trị viên30-09-2021
9 Quyết định (V/v Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường THPT Hiệp Bình) lần 1
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-l1_30920211615.pdf
05/QĐ-THPT HBNH 2021-2022Quản trị viên30-09-2021

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích