KỶ YẾU 2012-2013


KỶ YẾU 2014-2015


TẬP ẢNH VỀ LỄ QUỐC TỔ VUA HÙNG NĂM 2021.


KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016


HỌP HĐSP 15-08-2015


CHÀO CỜ ĐẦU NĂM 15/2/2016


HƯỚNG NGHIỆP 19/2/2016


NGLL SỬ - GDCD 22/2/2016


HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 1/3/2016


ĐỘI THI HSG THÀNH PHỐ 2015-2016


TỰ HÀO SỬ VIỆT 18/3/2016


PHÁT ĐỘNG THÁNG TIẾT KIỆM NGÀY 21/3/2016


NGÀY HỘI THANH NIÊN 26/3/2016


NGÀY HỘI TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, TUYỂN SINH 28/3/2016


CHƯƠNG TRÌNH MỘT NGÀY LÀM CHIẾN SĨ 2/4/2016


ĐỘI THI HSG OLYMPIC 2/4/2016


TIÊM PHÒNG BỆNH SỞI RUBELLA 5/4/2016(Y TẾ)


NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 17/5/2016


KHI TÔI 18 23/5/2016


TỔNG KẾT NĂM HỌC 23/5/2016


HỘI TRẠI XIN CHÀO TÂN BINH 5/9/2016


KHAI GIẢNG 5/9/2016


HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH 6/8/2016


2016-8-27/28 CHÀO MỪNG ĐOÀN SV THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM


2016-8 GIỚI THIỆU THƯ VIỆN ĐẾN VỚI HS K10


2016-9-12 GIỚI THIỆU SÁCH


2016-9-24 THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT


2016-10-9 ĐẠI HỘI DBCMHS


2016-10-15 KỈ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VN


2016-10-17 TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP ĐÚNG NGÀNH NGHỀ, SÁNG TƯƠNG LAI


2016-10-24 Sinh hoạt chủ đề VÌ SAO PHẢI HỌC TIẾNG ANH - Trường SaigonTech


2016-10-24 GIỚI THIỆU CLB VĂN NGHỆ


2016-10-22 ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG


2016-11-1 THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT


2016-11-1 DOAN PHUONG HBC TRAO TANG HOC BONG CHO HS CO HOAN CANH KHO KHAN VA TICH CUC THAM GIA CONG TAC DOAN


2016-11-18 BÁO TƯỜNG VÀ THIỆP KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VN 2016


2016-11-19 KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM


2016-11-19 CUỘC THI SRobot và 2016-11-21 TRAO GIẢI SRobot


2016-11-20 HỘI THI NẤU ĂN NHÀ GIÁO VỚI THỰC PHẨM BA MIỀN


2016-11-21 TRUYỀN THÔNG PHÒNG BỆNH ĐAU MẮT ĐỎ VÀ CÚM


2016-11-27 ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC DÃ NGOẠI TẠI CVVH ĐẦM SEN


2016-12-01 GIÁO DỤC GIỚI TÍNH


2016-12-24 HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CỤM 8


2017-01-09 KỶ NIỆM NGÀY HỌC SINH SINH VIÊN


2017-01-09 LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ 1


2017-01-10 THI "EM HỌC LỊCH SỬ"