TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.
Thứ ba, 6/2/2018, 0:0
Lượt đọc: 543

Nội dung ôn tập thi giữa HK2 năm học 2017-2018 môn toán

THỐNG NHẤT ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 - MÔN TOÁN 12 NĂM HỌC 2017-2018

THỜI GIAN: 90 PHÚT

BẤM VÀ ĐỂ XEM VÀ TẢI TẠI ĐÂY

 

 

MÔN TOÁN KHỐI 11 –THỜI GIAN 45 PHÚT

BẤM VÀ ĐỂ XEM VÀ TẢI TẠI ĐÂY

 

THỐNG NHẤT NHÓM 10

NỘI DUNG THI GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

Ngày 05/02/2018

 

I . Thời gian thi : 45 phút.

II. Nội dung thi  : TẢI NỘI DUNG TẠI ĐÂY

IV. Ma trận : 5 – 3 – 1 – 1

Mức độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

thấp

Vận dụng

cao

Số câu

Thang điểm

Bpt cơ bản

1

 

 

 

1

1,0

Bpt chứa dấu căn

 

1

 

 

1

1,5

Bpt chứa tuyệt đối

 

1

 

 

1

1,5

Bpt chứa ẩn ở mẫu

1

 

 

 

1

1,5

Miền nghiệm 01 bpt hai ẩn

1

 

 

 

1

1,0

Hệ bpt

1

 

 

 

1

1,5

Tìm m

 

 

1

 

1

1,0

Toán thực tế

hoặc bpt dạng khác

 

 

 

1

1

1,0

Tổng

5 đ

8 câu

10,0 đ

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164