TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.
Thứ ba, 9/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 381

Danh mục khu vực ưu tiên năm 2019

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo kính chuyển các sở giáo dục và đào tạo các danh mục khu vực ưu tiên để làm căn xác định khu vực ưu tiên khi thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2019, các danh mục gồm:

1.      Danh mục Tỉnh, Huyện.

2.      Danh Mục khu vực ưu tiên.

3.      Danh mục xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn.

4.      Danh mục trường THPT.

 

          Trên Hệ thống đã tạo các mã: 801; 802; 803 và 804 tương ứng với các khu vực ưu tiên. Sở GDĐT và các điểm tiếp nhận hướng dẫn thí sinh đã tốt nghiệp THPT đăng ký để xét tuyển (trong mọi trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT không được sử dụng các mã này) chỉ được sử dụng các mã này trong trường hợp trên Hệ thống không quy định mã trường mà thí sinh theo học (các trường THPT, TT GDTX,... sát nhập, giải thể, đổi tên hoặc thay đổi khu vực hành chính mà chưa kịp bổ sung mã vào Hệ thống) và khi thí sinh có đủ minh chứng về khu vực ưu tiên. 

         Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các sở giáo dục và đào tạo biết và thực hiện.

          Trân trọng./.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87