TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.
Cập nhật : 9:22 Thứ tư, 10/3/2021
Lượt đọc: 32

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030"

Số/Ký hiệu: 762 / QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/3/2021
Ngày có hiệu lực: 10/3/2021
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: datahcmeduvanphong20213762qdsigned93202110957_10320219.pdf
Nội dung:
Link xem nội dung liên kết bấm tại đây:  https://hcm.edu.vn/van-ban/quyet-dinh-phe-duyet-de-an-nang-cao-nang-luc-kien-thuc-ky-nang-ung-dung-tin-hoc-vbct39776-66252.aspx

Tin cùng chuyên mục

87