TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.

Có 255 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rut SARS-CoV-2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3881-pc-omicron-ung-dung-cntt41202291837_512022174740.pdf
3881/SGDĐT-CTTTCv của sở giáo dục 05-01-2022
2 Kế hoạch Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3849-ke-hoach-xay-dung-va-nhan-rong-dien-hinh-tien-tien-gd-2021-202530122021105_311220219240.pdf
3849/KH-SGDĐTCv của sở giáo dục 31-12-2021
3 Thông báo Kết quả công tác tập huấn và kết quả cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông Phòng, chống ma túy năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3816-ket-qua-san-pham-tuyen-truyen-ma-tuy-202130122021141027_3112202192021.pdf
3816/ TB-SGDĐTCv của sở giáo dụcQuản trị viên31-12-2021
4 Phồ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3356-pho-bien-an-pham-tiet-kiem-nang-luong-2021291120211237_24122021111835.pdf
3356/SGDĐT-CTTTCv của sở giáo dục 24-12-2021
5 Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin thích nghi an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2675-ve-huong-dan-ung-dung-cntt7102021143957_1612202120455.pdf
2675/SGDĐT-CTTTCv của sở giáo dục 16-12-2021
6 Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại TP. HCM từ ngày 1/10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1913-cvtrienkhaiytehcm21020217102021143957_16122021204213.pdf
1913/STTTT-CNTTVăn bản khác 16-12-2021
7 Phân công chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị đón học sinh trở lại trường
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: phan-cong-chuan-bi-csvc0001_612202192344.pdf
 Văn bản của trường. 06-12-2021
8 Quy trình phát hiện và xử lý các trường hợp nghi ngờ nhiễm covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mau-20001_612202192153.pdf
 Văn bản của trường.Quản trị viên06-12-2021
9 Kế hoạch tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác phòng, chống dịch trước khi học sinh đi học trở lại trưởng THPT Hiệp Bình
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-tap-huan0001_612202191927.pdf
150/KH-THPTHBVăn bản của trường. 06-12-2021
10 Phương án kiểm soát dịch covid-19; Đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, người lao động tại trường THPT Hiệp Bình
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: phuong-an-kiem-r-soat-dich0001_612202191451.pdf
148/PA-THPT HBVăn bản của trường. 06-12-2021
11 Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-phong-chong-dich0001_612202191239.pdf
147/KH-THPT HBVăn bản của trường. 06-12-2021
12 Chuẩn bị tổ chức học tập trực tiếp trở lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1638353420775669_112202122525.pdf
3428/SGDĐT-CTTTCv của sở giáo dục 01-12-2021
13 Hướng dẫn thực hiện Quyết định 3900/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 về Quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1638353433764894_112202122340.pdf
3427/SGDĐT-CTTTCv của sở giáo dục 01-12-2021
14 Kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1638329151417969_11220212213.pdf
3997/KH-UBNDVăn bản - công vănQuản trị viên01-12-2021
15 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin trường THPT Hiệp Bình năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 143truong-thpt-hiepbinhkhudcnttnh20212022_30112021161147.pdf
143/QĐ-THPTHBVăn bản của trường.Quản trị viên30-11-2021
12345678910...>>

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích