TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 12/5/2020
Lượt đọc: 60

MẪU HỒ SƠ BDTX của GV 1, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN "Các Module dành cho Giáo viên THPT" NH 2019-2020

Số/Ký hiệu: 07/GDĐT-GDTrH, 344/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: mau_ho_so_bdtx_cua_gv_1_125202022.doc
File thứ 2: tai_lieu_boi_duong_thuong_xuyen_cac_module_danh_cho_giao_vien_thpt_125202022.docx
Nội dung:

86