TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 20/5/2015
Lượt đọc: 42

Quyết định số 54 /2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về Đánh giá, phân loại CCVC hàng năm

Số/Ký hiệu: Số 54 /2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 2/12/2013
Ngày có hiệu lực: 12/12/2013
Người ký: Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý (có hệ số phụ cấp chức vụ >0,2)và viên chức hàng năm của Thành phố Hồ Chí Minh.....Đối với CCVC ngành Giáo dục và Đào tạo được thực hiện vào cuối năm học.
File đính kèm:
Nội dung:
          Tất cả mọi thành viên đều đánh giá, phân loại cùng loại tiêu chí, không phân biệt giáo viên hay nhân viên (không đứng lớp). Riêng cán bộ quản lý, kể cả tổ trưởng có hệ số phụ cấp chức vụ >0,2 thì lưu ý phần a) và b) ở nội dung thứ 5.

86