TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.

Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Báo cáo tổ chức hoạt động hè 2020.

(Tải File đính kèm)

42/BC-HBVb đánh giá hàng năm 21-08-2020
2 MẪU HỒ SƠ BDTX của GV 1, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN "Các Module dành cho Giáo viên THPT" NH 2019-2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

07/GDĐT-GDTrH, 344/BGDĐT-GDTrHVb đánh giá hàng năm 12-05-2020
3 Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 của trường THPT Hiệp Bình Số: 05 /KH-HB-BDTX Vb đánh giá hàng năm 20-05-2015
4 Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 của Sở Số: 2549/KH-GDĐT-TCVb đánh giá hàng năm 20-05-2015
5 Văn bản Số 80/GDĐT-TC của Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp của viên chức không trực tiếp đứng lớp 80/GDĐT-TCVb đánh giá hàng năm 20-05-2015
6 Văn bản Số 630/BGDĐT-NGCBQLGD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Phó hiệu trưởng theo chuẩn nghề nghiệp. 630/BGDĐT-NGCBQLGDVb đánh giá hàng năm 20-05-2015
7 Thông tư 29/2008/TT-BGDĐT về đánh giá chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng 29/2009/TT-BGDĐTVb đánh giá hàng năm 20-05-2015
8 Thông tư 30/2019/TT-BGDĐT về Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp của Giáo viên THPT 30/2019/TT-BGDĐTVb đánh giá hàng năm 20-05-2015
9 Quyết định số 54 /2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về Đánh giá, phân loại CCVC hàng năm Số 54 /2013/QĐ-UBNDVb đánh giá hàng năm 20-05-2015