Thứ năm, 6/5/2021, 10:6
Lượt đọc: 85

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ ĐỊA LÝ NĂM HỌC 2020-2021.

Chuyên môn tổ Địa lý.

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ ĐỊA LÝ NĂM HỌC 2020-2021.

Tiết thao giảng giáo viên trong tổ.

Hoạt động ngoại khóa của tổ Địa năm 2021.

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

163