TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.
Thứ hai, 19/7/2021, 21:41
Lượt đọc: 79

Vận dụng quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện nay

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163