Chi bộHội đồng trường
Ban giám hiệuCông đoàn trường
Ban đại diện CMHSChi đoàn giáo viên
Đoàn trườngPhòng y tế
NGLL - Hướng nghiệpThư viện Hiệp Bình
Sinh hoạt câu lạc bộ

163