Địa chỉ:      63 Đường Hiệp Bình, KP6, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37273765 (Tổng đài - Văn thư) (028) 62781065 (Bảo vệ) (028) 62781085 (Giám thị)
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆP BÌNH
Địa chỉ: Số 63 đường Hiệp Bình, KP6, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37273765 (Văn thư - Tổng đài); (028) 62781065 (Bảo vệ); (028) 62781085 (Giám thị)
Email: c3hiepbinh.tphcm@moet.edu.vn