TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.
Thứ hai, 17/5/2021, 10:45
Lượt đọc: 117

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN ZOOM, SHUB CLASSROOM, K12 ONLINE, ZALO.

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC SINH, BẰNG PHẦN MỀM ZOOM

 

Tác giả: Quản trị viên

164