TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.
Chủ nhật, 14/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 863

Sứ mệnh và tầm nhìn

I. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

         Là ngôi trường mới 06 năm tuổi, phải đối mặt với những yêu cầu, đòi hỏi của PHHS, của xả hội về chất lượng giảng dạy, về tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp THPT,…

         Đối với các trường trên địa bàn quận, thầy và trò Hiệp Bình phải luôn luôn đối chiếu so sánh về ý thức kỷ luật, trình độ quản lý, chuyên môn. Hiện nay, sau 06 năm học trường THPT Hiệp Bình đã có những tiến bộ về môi trường sư phạm, về nề nếp, … nhưng thầy và trò chưa yên tâm, chưa hài lòng và cần đầu tư nhiều, rất nhiều là việc nề nếp, dạy và học. Đây vừa là một yêu cầu của Chi bộ, BGH vừa là đòi hỏi của HS- PHHS và là thách thức đối với từng GV, từng tổ CM. Đây là việc phải đổi mới từ nhận thức đến hành động, từ lãnh đạo đến từng GV-CNV và từng HS.

II. CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC

          Đoàn kết dân chủ. Phối hợp các tổ chức, quản lý tốt CSVC, giữ vững kĩ cương nề nếp. Tạo dựng ý thức học tập tự giác, sáng tạo. Tổ chức sinh động, đa dạng các phong trào.

1. Các vấn đề ưu tiên giải quyết

- Thứ nhất: Ổn định chính trị tư tưởng, CB-GV-CNV-HS, xây dựng nhà trường: NỀ NẾP, THÂN THIỆN, TỰ HỌC, TRÁCH NHIỆM

- Thứ hai: Đảm bảo CSVC đủ điều kiện cho các hoạt động dạy và học

- Thứ ba: Xây dựng môi trường sư phạm: Xanh – Sạch – Đẹp

- Thứ tư: Tổ chức việc dạy và học chất lượng, hiệu quả

- Thứ năm Phối hợp các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hoá xã hội tạo không gian nhà trường sinh động, đoàn kết

2. Định hướng chiến lược

2.1.  Sứ mệnh của nhà trường

         Xây dựng nhà trường thân thiện, kỹ cương nề nếp, tạo dựng môi trường hứng thú học tập, phát huy khả năn sáng tạo trong các hoạt động, từng bước giáo dục ý thức công dân cho từng GVCNV – HS.

2.2.  Các giá trị cơ bản để thực hiện sứ mệnh

Nề nếp –Thân thiện – Tự học – Trách nhiệm

2.3.  Xây dựng tầm nhìn

       -  NH 2009 -2011: tuyên truyền, phổ biến các nội dung kế hoạch chiến lược “Xây nền” đến từng GV-CNV-HS và PHHS. Tập trung vào việc xây dựng nhà trường thân thiện, nề nếp kỹ cương; đội ngũ GV có năng lực CM đủ khả năng và tâm huyết, từng bước dạy các em học tập sáng tạo (Chọn lớp 12A2 xây dựng nề nếp kỷ luật tự giác. Chọn lớp 11A2 để xây dựng môi trường thân thiện.. Chọn một lớp 10A thí điểm về PP dạy theo nhóm). -  NH 2010-2011: như năm học trước + tập trung vào việc đổi mới phương pháp dạy học. Giảm sỉ số lớp tối đa 45. Dạy theo nhóm HS (10A, 11A), tổ chức các hoạt động ngoại khoá theo tinh thần vui để học, sử dụng nhiều loại ĐDDH (tranh ảnh, phim, băng, đĩa…) cùng với sự hớng dẫn của Thầy. -  NH 2011-2012: như NH 2010-2011 + Nhân rộng phương pháp dạy theo nhóm (12A, 11A, 10A, 10D) dứt điểm đọc chép, tạo không khí học tập hứng thú, sáng tạo. -  NH 20122013: tiếp tục thực hiện công việc những năm trước, tập trung nâng cao kỹ năng chất lượng việc dạy theo nhóm, học theo môn tự chọn. -  NH 2013-2014 và năm học 2014 – 2015: tiếp tục như NH 2012-2013. Rèn HS có kĩ năng hơn, chủ động hơn trong việc học tập. Nhân số lớp “thí điểm đổi mới PPDH” ở mỗi khối trên 03 lớp. Tạo nền vững cho giai đọan tiếp theo.

3. Mục tiêu chiến lược

3.1. Mục tiêu chung đến năm 2015

    -  Xây dựng nhà trường tiêu biểu về nề nếp, kỉ cương, thân thiện: GV-CNV: 100% đoàn kết thân ái, trách nhiệm cao với HS. Học sinh 75-80% HK tốt.

   -  Chất lượng giảng dạy đạt chỉ tiêu: GV: mỗi tổ có 40-50% dạy giỏi (vững vàng về phương pháp), HS :10-15% học lực giỏi. HS đậu ĐH: 30-40%.

   -  Các phong trào đa dạng hấp dẫn, tích cực.

   -  Các tổ chức đoàn thể đạt mức thi đua cao nhất.

   -  Nhà trường được nhận cờ thi đua cấp Bộ.

3.2. Mục tiêu cụ thể

          Mỗi năm học, các tổ chức đoàn thể nhà trường nề nếp, thân thiện, hiệu qủa cao. Thầy cô giáo – CNV trách nhiệm cao vào giảng dạy vững vàng hơn. HS chủ động, tự tin, sáng tạo và kết quả HK, HL tiến bộ hơn:

-  NH 2009-2010: nâng số HS giỏi lên 03%. Giảm số HS vi phạm kỉ luật, HS yếu kém đến 10%. TNPT: 90%.

-  NH 2010-2011: HSG: 04-05%, Y+K: 08%, TNPT 92%.

-  NH 2011-2012: HSG: 06-07%, Y+K: 07%, TNPT 99%.

-  NH 2012-2013: HSG: 08-10%, Y+K :05%, TNPT >99%.

-  NH 2013-2014 ->2014-2015: HSG: 10-15%, Y+K: 03%, đậu ĐH: 30-40%.

4. Các giải pháp chiến lược

4.1 . Giải pháp chung

     -  Để thực hiện các mục tiêu, đặc biệt là chi bộ, BGH phải đề ra được kế hoạch chi tiết cụ thể từng NH, phối hợp, tổ chức thực hiện đầy đủ, kiểm tra đánh gía thường xuyên; quyết tâm thực hiện bằng được, không đầu hàng trước bất kỳ khó khăn nào. -  Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên phải là CSTĐ, GV giỏi, là một tấm gương, một mũi nhọn xung kích trong mọi công tác, nhất là CM. - Công đoàn, đoàn TN là những tổ chức đoàn kết, trách nhiệm, là cánh tay phải của Chi bộ để thực hiện các mục tiêu của nhà trường.

4.2. Giải pháp cụ thể (một số giải pháp tiêu biểu) và đề xuất tổ chức thực hiện (một số đề xuất chính)

4.2.1. Về chính trị tư tưởng

        -  Đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách (khen thưởng, tăng lương, nghĩ dưỡng, BHYT, BHXH …) xây dựng tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất lãnh đạo của chi bộ, BGH (công khai công tác, kế hoạch hoạt động tài chính thi đua khen thưởng, phân công công tác, minh bạch tuyển sinh, tuyển dụng lao động…) làm cho GV-CNV yên tâm cống hiến tài năng, tâm trí trong việc xây dựng nhà trường.

      -  Tổ chức tuyên truyền (Mít tinh, phát thanh học đường, dán bài ảnh trên bảng tin…) về các ngày lễ, ngày kỉ niệm trong năm và chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên (nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, PCCC, ATGT, nói không với ma túy, trường học thân thiện, sống có trách nhiệm, không chạy theo thành tích, đổi mới toàn diện nhà trường…)

      -  Tổ chức các hoạt động, các phong trào theo chủ đề, chủ điểm phong phú, đa dạng vừa thu hút hấp dẫn, vừa đạt hiệu quả (cải tiến sinh hoạt chào cờ ngày thứ hai theo chủ đề: kĩ năng sống, hướng nghiệp, giáo dục chính trị, tâm lý lứa tuổi, giới thiệu sách, công tác xã hội…)

     -  Phối hợp với đoàn TN (Đoàn trường, CĐGV ), CĐ, BĐDCMHC, tổ chuyên môn tổ chức các hoạt động TDTT, Văn nghệ (trò chơi dân gian, nâng chất lượng chương trường văn nghệ ƯMX ), ngoại khoá, dã ngoại, tham quan, về nguồn, giao lưu, làm công tác xã hội…

4.2.2. Tổ chức

      -   Tổ chức bộ máy GV – CNV tinh gọn, trên tinh thần “giỏi một, biết mười”

     -   Mạnh dạn sàng lọc các cá nhân không đủ tư cách đạo đức, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ

       Đổi mới toàn diện nhà trường, là một yêu cầu, một đòi hỏi của ngành GDĐT và toàn xã hội. Đó cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi trường, Chi bộ. BGH trường THPT Hiệp Bình đã nhận thức được trách nhiệm của mình là phải đổi mới toàn diện nhà trường và coi đó như một mệnh lệnh, một lẽ sống còn trong việc phát triển nhà trường.

Thủ Đức, ngày 07 tháng 07 năm 2009 

Bổ sung tháng 9 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Duật Tu

Tin cùng chuyên mục

164