TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K PHÒNG CHỐNG COVID-19, CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.
Thứ sáu, 29/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 276

Quy chế Thi THPTQG và xét công nhận TNTHPT (Ban hành kèm theo TT số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87