Thứ hai, 27/9/2021, 19:37
Lượt đọc: 35

Bộ tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 và công tác y tế trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ tài liệu được đưa vào sử dụng rộng rãi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong việc duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe.

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

163