KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016


HỌP HĐSP 15-08-2015


CHÀO CỜ ĐẦU NĂM 15/2/2016


HƯỚNG NGHIỆP 19/2/2016


NGLL SỬ - GDCD 22/2/2016


HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 1/3/2016


ĐỘI THI HSG THÀNH PHỐ 2015-2016


TỰ HÀO SỬ VIỆT 18/3/2016


PHÁT ĐỘNG THÁNG TIẾT KIỆM NGÀY 21/3/2016


NGÀY HỘI THANH NIÊN 26/3/2016


NGÀY HỘI TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, TUYỂN SINH 28/3/2016


CHƯƠNG TRÌNH MỘT NGÀY LÀM CHIẾN SĨ 2/4/2016


ĐỘI THI HSG OLYMPIC 2/4/2016


TIÊM PHÒNG BỆNH SỞI RUBELLA 5/4/2016(Y TẾ)


NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 17/5/2016


KHI TÔI 18 23/5/2016


TỔNG KẾT NĂM HỌC 23/5/2016


87