CLB SROBOT


2018-08-25 LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN


2018-09-05 NGÀY HỘI CHÀO ĐÓN HỌC SINH LỚP 10


2018-09-15 RA MẮT CÁC CÂU LẠC BỘ


2018-09-05 KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019


2018-10-07 TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD VỚI LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG


2018-11-10 HỘI THI VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM


2018-11-10 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH NK 2018-2019


2018-11-24 LỄ RA MẮT ĐỘI DÂN QUÂN TỰ VỆ


2018-11-20 LỄ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM


2019-04-13 LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2019


2019-04-08 ĐỘI TUYỂN OLYMPIC HIỆP BÌNH 2019


2019-04 DỰ ÁN ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI


KỶ YẾU 2018-2019


2019-05-23 TRẢI NGHIỆM TẠI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI II


2019-05-25 LỄ TỔNG KẾT NH 2018-2019


2019-05-25 LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH


87